Welkom bij Hydroplane / PowerboatCity
Home Verhuur · Sponsors · Hydroplane · Foto's · Snelvaren · Prijzen · Contact · Links · Geschiedenis · Agenda

Snelvaren waar kan dat ?

Op het water is er veel ondduidelijk over het snel varen op o.a. het markermeer, Ijsselmeer en ook op andere wateren in Nederland.

Vragen over vaarbewijzen en regelgevingen, bekeuringen etc. kunt u stellen op www.gratisadviseurs.nl

Omdat er ook bij de waterpolitie vaak niet duidelijk is, waar en hoe snel je mag varen hebben wij de waterpolitie maar zelf gebeld.

Ik kreeg een aardige man aan de telefoon die mij goed heeft kunnen helpen en een tip gaf waardoor ik op de website van Rijkswaterstaat terecht kwam.Omdat er nogal wat watersporters onterecht bekeurd worden bij het Pampus gebied hebben we hieronder e.e.a. toegelicht. Raadzaam is om de kaarten af te drukken en in de boot te leggen. Wanneer je wordt aangehouden kan je hem tonen waar je je informatie vandaan hebt. Onlangs heeft een politie agent van het District Gooi en Eemland ons aangehouden, toen ik de vraag stelde over de lijn van Pampus was, was zijn opmerking "als mensen op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen ze ook alles op internet vinden", veel heb je niet aan zo een opmerking maar het heeft me wel aan het werk gezet om wederom onze spullen wel op orde te hebben.

Omdat Rijkswaterstaat de snelvaargebieden in Nederland bepaalt zijn ook de waterkaartjes bij hun op de website te vinden, het is wel even zoeken maar daarom hebben we zie hieronder neergezet.
Klik op de foto voor het snelvaargebied en druk deze af en leg hem in je boot neer voor het geval je wordt aangehouden.

Snelvaren Regio ijssel- en markermeer, Buiteb IJ en Waddenzee
Snelvaren regio Zeeland
Snelvaren Regio - Zuid-Holland en Oost Nederland

 

De wettelijke voorschriften voor het varen op deze Rijkswateren met snelle motorboten, waterscooters en andere snelle vaartuigen, zijn opgenomen in het Binnenvaartpolitiereglement, de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995 en de Binnenschepenwet. Een belangrijk voorschrift betreft de maximum vaarsnelheid.

Sneller varen dan 20 km/u mag echter nooit:

  • Door personen zonder geldig vaarbewijs
  • Zonder een registratiebewijs aan boord
  • Binnen 250 meter van de oever
  • Binnen betonde vaargeulen
  • In het gebied aan de landzijde van de aanvullende markering
  • Als door middel van een verkeersteken in gebieden aangegeven is dat een snelheidsbeperking van kracht is.

Waterpolitie moet meer bonnen schrijven

Gepubliceerd op dinsdag 02 november 2004

DEN HAAG (ANP) - De waterpolitie moet dit jaar nog ruim 1700 bekeuringen uitschrijven om aan het prestatiecontract met minister Remkes (Binnenlandse Zaken) te voldoen. Lukt dat niet dan loopt het korps een bedrag van 2 miljoen euro mis.
Dat blijkt uit een interne notitie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De dienst ligt wel min of meer op schema als het gaat om de snelheidsovertredingen op de snelwegen, aldus een woordvoerder van het KLPD dinsdag